Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van Blockport, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Ok

Veiligheid

Om succesvol een duurzaam bedrijf en platform te runnen, is het essentieel om veiligheid serieus te nemen. Eén van onze kernwaarden is om nooit in te leveren op kwaliteit, zeker wanneer het aankomt op veiligheid. Dankzij diverse veiligheidsmaatregelen op alle niveaus, gericht op preventie, detectie en oplossing van veiligheidsrisico’s, zorgt Blockport voor een veilige en betrouwbare omgeving.
Gebruiker icon
Gebruiker

We houden Blockport samen veilig. Daarom betrekken we je bij het beveiligen van jouw data.

Applicatie icon
Applicatie

Optimale beveiliging van onze applicatie en infrastructuur staat aan de basis van het veilig houden van Blockport en haar gebruikers.

Organisatie icon
Organisatie

Wat wij bouwen, en wat jij gebruikt, begint met wat wij creëren als organisatie.

Gebruiker

Beveiliging is een constant proces, waarin wij samen Blockport en gebruikers veilig willen houden van digitale dreigingen. Door onze gebruikers te verplichten en aan te sporen om adequate veiligheidsmaatregelen te treffen, zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar informatie veilig kan bewaren bij Blockport.

Gebruiker
Twee-factor-authenticatie

We willen er zeker van zijn dat we altijd daadwerkelijk met jou te maken hebben. Om betere beveiliging te kunnen bieden dan enkel een wachtwoord, stimuleren we gebruikers om twee-factor-authenticatie in te stellen voor hun account.

Ken je klant

Een onderdeel van het veilig houden van Blockport is het uitsluiten van personen die deze veiligheid bedreigen. Wij voeren uitgebreide controles uit om er zeker van te zijn dat alleen goedwillende gebruikers actief zijn op het platform en in onze gemeenschap.

Educatie

Veiligheid begint en eindigt met mensen, dus kennis van risico’s en veiligheidsmaatregelen is erg waardevol. Om je informatie en bezit te allen tijde veilig te houden, adviseren we je actief om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen op het platform van Blockport.

Applicatie

Het veilig houden van onze applicatie vergt constante aandacht en investering. We doen er alles aan dat nodig is om Blockport met vertrouwen te leiden, zodat ook onze gebruikers met vertrouwen gebruik kunnen maken van onze applicatie.

Applicatie
Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Om er zeker van te zijn dat ieder risico geminimaliseerd wordt, werken we actief samen met vooraanstaande bedrijven binnen de industrie, die ons helpen bij het beheer van ons responsible disclosure program en privacy bug bounty program. Daarnaast worden er regelmatig penetratietests en gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de veiligheid van het platform te toetsen. Daarnaast houden we actief toezicht op online activiteit gerelateerd aan Blockport, om iedere vorm van merkmisbruik en andere risico’s voor ons systeem en onze gebruikers te voorkomen.

Detectie

We zijn ons ervan bewust dat volledige veiligheid een constant doel, maar geen zekerheid is. Naast het feit dat er nooit bezuinigd wordt op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en misbruik, investeren we actief in vroegtijdige detectie. Door snelle detectie kunnen we ons tijdig ontfermen over potentiële risico’s en mogelijke aangerichte schade beoordelen. Door continu te zoeken naar onregelmatigheden, weten we precies wat er gebeurt in ons systeem en onze organisatie.

Schadebeperking

Zelfs met adequate preventie en detectie, zijn we ons ervan bewust dat we voorbereid moeten zijn om te kunnen reageren op misbruik van veiligheidsrisico’s. Het grootste deel van slachtoffers ontdekt een hack pas nadat de schade is geleden. Wij richten ons op het detecteren van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium en investeren actief in het effectief beperken van eventuele schade.

Organisatie

Door alle processen van Blockport vanuit een veiligheidsperspectief te benaderen, wordt ook ons systeem veilig. We implementeren verschillende veiligheidsmaatregelen in onze gehele bedrijfsvoering om dit te realiseren.

Organisatie
Training

Wij organiseren regelmatig interne trainingen om voortdurend ons team te motiveren en onderwijzen op het gebied van veiligheid en toepassen van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Screen werknemers

Alle werknemers van Blockport moeten een uitgebreid veiligheidsonderzoek doorstaan en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overhandigen, voordat zij hun werkzaamheden mogen starten bij Blockport.

Drie verdedigingslinies

Ons kader voor risicomanagement is ontworpen om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden binnen Blockport te definiëren. Dit houdt in dat we binnen ons risicomanagement drie afzonderlijke functies hebben gevormd die respectievelijk risico’s beheren en bezitten, overzien en specialiseren in naleving, en interne audits uitvoeren.

Start vandaag met cryptocurrencies

Inleg vanaf slechts 10 Euro

Begin nu